;

Energie Label

Wat is een energielabel voor woningen?

Een energielabel voor woningen geeft aan hoe energiezuinig een huis is ten opzichte van andere woningen. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Het geeft bijvoorbeeld niet aan hoeveel brandstof er gebruikt wordt in de woning. Het geeft wel aan hoeveel energie vanuit de woning verloren gaat naar buiten. Daarom ziet u aan het energielabel in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. Het kan dus best zo zijn dat een grote woning die bijvoorbeeld 2000m3 gas jaarlijks verbruikt bij normale bewoning een A (zuinig) label heeft. Terwijl een bijvoorbeeld veel kleinere woning ,welke 1500m3 gas gebruikt, een C label heeft.

"Het geeft dus aan hoeveel energie per m2 oppervlak naar buiten weg kan lekken."

De verwachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht of verhuurd worden en dat de waarde ervan stijgt. Dat is een reden om te investeren in energiebesparing. En energiebesparing is nodig om de huidige bronnen niet uit te putten, zodat ook volgende generaties er nog gebruik van kunnen maken.

Verkopers en verhuurders van woningen zijn sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. Dit E label is per 1 januari 2010 vernieuwd. De vernieuwing heeft vooral betrekking op de actualisatie van de software en de werkwijze van de adviseur. Daarnaast worden er meer toelichtingen gegeven bij energiebesparende maatregelen. De eisen die gesteld zijn aan de manier waarop gecertificeerde energielabel-adviseurs het gebouw opnemen zijn aangescherpt. Ook is de controle op label-adviseurs en hun vakbekwaamheid aangescherpt evenals de sanctionering bij het niet werken volgens de eisen. De wijze van opnemen is zo aangepast dat de kans op afwijkingen door onjuiste opnamegegevens kleiner is.

Moeten alle woningen bij verkoop een energie label hebben?
Er zijn uitzonderingen

  • Woningen die jonger zijn dan tien jaar hebben geen verplichting tot een energielabel. Deze zijn al energiezuinig gebouwd.
  • Indien u een Energie Prestatie Advies of EPA (nu: Maatwerkadvies Energiebesparing) heeft laten opstellen door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008, dan hoeft u geen energielabel te laten maken.
  • Er zijn nog enkele andere uitzonderingen.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Andere links

?